Seremonien - Photo:Royal Norwegian Embassy in Singapore
Royal Norwegian Embassy in Singapore

Norske krigsseilere som døde i Singapore under krigen hedret

Ambassaden og Sjøfartsdirektoratet, sammen med Sjømannskirken i Singapore, hedret den 19. april 2024, de fem norske krigsseilere som døde i Singapore under krigen.

| Singapore

Norge var en stormakt på havet ved krigens frembrudd og norske skip og sjøfolk stod for Norges viktigste bidrag til de alliertes seier under andre verdenskrig. Ved krigsutbruddet var den norske handelsflåten verdens fjerde største og norske redere hadde bygget opp verdens mest moderne tankskipsflåte. Sivile skip som fraktet drivstoff, soldater, våpen, stål og andre krigsviktige varer spilte en avgjørende rolle for å vinne krigen.

Winston Churchills parlamentsekretær, Philip Noel Baker, uttrykte i april 1942 at «norske tankskip er for slaget om Atlanterhavet det samme som Spitfire-flyene var i slaget om Storbritannia». I en tale i desember 1941 uttalte sjefen for USAs sjøfartsdirektorat at den norske handelsflåten var verdt en million mann for den allierte krigføringen. Også under «The Battle of Britain», fra juli til oktober 1940 var den norske krigsseilerinnsatsen avgjørende da om lag halvparten av britenes drivstoff ble da fraktet til øyriket på norske skip.

Edited IMG_2815.jpg

Statsmininister Støre uttalte nylig i forbindelse med visning av filmen Krigsseilerne «at for mange av sjøfolkene ble prisen svært høy. Halvparten av den norske handelsflåten ble senket. Mange døde på havet, og mange slet med skader og traumer livet ut. Mottakelsen krigsseilerne fikk da de vendte hjem, var uverdig. For hjemme ventet ingen takk, ingen oppfølging og ingen forståelse. Det tok altfor lang tid før samfunnet forsto betydningen av krigsseilernes innsats og hvilke belastninger de og deres familier måtte tåle. Først i 2013 fikk krigsseilerne en offisiell beklagelse, da daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på vegne av den norske stat ba om unnskyldning for behandlingen de norske krigsseilerne fikk etter andre verdenskrig. For mange kom anerkjennelsen for sent. Det er jeg lei meg for. I dag kan ingen være i tvil hva om hva krigsseilerne ofret for fellesskapet. Vi er dypt takknemlige»

Ambassaden og Sjøfartsdirektoratet, sammen med Sjømannskirken i Singapore, hedret den 19. april 2024, de fem norske krigsseilere som døde i Singapore under krigen, 5 av dem som aldri kom hjem. Seremonien fant sted på Choa Chu Kang kolumbariet og innebar tale for hver av dem ved ambassadør Eivind S. Homme, kransnedleggelser ved direktør Elisabeth Hvaal Lingaas, Sjømannsdirektoratet, bibellesning, salmesang og velsignelse ved Camilla Elisabet Nilsen og Jan Edvard Nilsen, Sjømannskirken.

Edited IMG_2904.jpg

 

Sammen hedret vi:

ELIAS ANDERSEN HANSEN

elias.jpg

HANSEN, ELIAS ANDERSEN, stuert, Langesund. Født 30. juni 1896 i Tjøme, s. av Gustav Hansen, f. 1860 i Hurum, og Amilie Sofie f. Andersen, f. 1867 i Tjøme, d. 1932 s. st. Gift 1928 i Kragerø med Bertha Bentsen, f. 1907 i Langesund. 3 barn. Var stuert på m/t Havbør som ble torpedert 14. november 1940. Ble syk og innlagt på sykehus i Singapore hvor han døde 19. november 1944. Aske spredt i sjøen. 

 

MARTIN EMIL HANSEN

Martin.jpg

HANSEN, MARTIN EMIL, skipsfører, Bergen. Født 25. februar 1879 i Finnås, s. av Hans Aarstensen Wornæs, f. 1831 i Finnås, d. 1909, og Eli f. Stensvaag, f. 1837 i Finnås, d. 1885. Gift 1914 i Stavanger med Helene Anbjørnsen, f. 1885 i Stavanger. 1 barn. Var til sjøs i 46 år, 26 år som skipsfører. Var under forrige krig bl. a. sjef for transitt-forsendelsene gjennom Skibotn. Seilte under siste krig i alliert fart som kaptein på d/s Hai Tung til han døde 14. mars 1941. Aske spredt i sjøen. 

 

JAKOB KARL AUGUST JØLLE

Jakob.jpg

JØLLE, JAKOB KARL AUGUST, 1. maskinist, Farsund. Født 4. juni 1907 i Farsund, s. av Harald Jølle, f. 1877, d. 1943 i Farsund, og hustru Dorothea, f. 1881. Gift 1939 i Oslo med Synnøve Hansen, f. 1910. 2 barn. Arbeidet i en tinngruve i Kota-Baru i Malaya, men evakuerte med sin familie til Singapore hvor han under kampene var i aktiv tjeneste på engelskmennenes side. Ble tatt til fange da japanerne inntok Singapore i desember 1941, men slapp fri etter 3 ukers fangenskap. Bodde i Singapore til han 6. november 1943 ble overkjørt og drept av en japansk militærbil. Aske spredt i sjøen. 

 

ANDERS ARNOLD MO

Anders.jpg

MO, ANDERS ARNOLD, maskinist, Sandar. Født 11. februar 1889 i Oslo. Gift 1907 i Larvik med Anna Kristine f. Nilsen, f. 1890 s. st. 6 barn. Var til sjøs også under forrige krig; seilte denne gang som 2. maskinist på m/t Skaraas. Døde i Singapore 29. april 1940 av sjokk. Gravlagt i Singapore.

 

FINN SEMB WOLD

finn.jpg

WOLD, FINN SEMB, lettmatros, Strinda. Født 25. januar 1920 i Borre, s. av Anders Wold og Jenny f. Folden, f. 1984 i Inderøy. Var på m/t Innerøy, senere på m/t Fenris som gikk i alliert fart. Døde 19. desember 1940 på hospital i Singapore av hjertesykdom. Gravlagt i Singapore. 

IMG_2854.jpg

Informasjonen om de fem falne er hentet fra Krigsseilerregisteret: Forsiden - Krigsseilerregisteret