Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Lilongwe, Malawi høsten 2024

Ambassaden i Lilongwe tilbyr praktikantopphold for én norsk student høsten 2024. Praktikantperioden er på inntil seks måneder med tentativ oppstart fra 1. juli 2024. Søknadsfrist er 17. mars.

Malawi, bedre kjent som "The Warm Heart of Africa", er et vakkert land i sørøst-Afrika med en varm og hyggelig befolkning på rundt 18 millioner mennesker. Landet står for tiden ovenfor store utfordringer, knyttet til lav økonomisk vekst, klimaendringer og høy befolkningsvekst. Malawi er derfor blant de landene som mottar betydelig langsiktig bistandsstøtte fra Norge, med hovedfokus på sektorene landbruk, utdanning, og helse. I tillegg satses det strategisk på områder som blant annet demokrati, menneskerettigheter, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Arbeidet som studentpraktikant i et av verdens fattigste, men fredfulle land, er både meningsfullt og utfordrende. Oppholdet gir et unikt innblikk i hvordan norsk utenriks- og utviklingspolitikk fungerer i praksis. 

Ambassaden i Lilongwe er også sideakkreditert til Zambia.  

Du kan finne mer informasjon om ambassaden og vårt arbeid på nettsiden. 

Arbeidsoppgaver  

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for, arbeidet i utenrikstjenesten. Et praktikantopphold ved ambassaden i Lilongwe gir en unik mulighet til å delta i ambassades daglige gjøremål og utføre varierte arbeidsoppgaver innenfor de fleste av ambassaden arbeidsområder. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten få mulighet til å delta i ulike arbeidsoppgaver, som;   

 • Delta i møter med nasjonale myndigheter, andre ambassader og internasjonale organisasjoner. 
 • Delta på feltturer og besøk til ambassadens prosjekter.   
 • Skrive tematiske rapporter til utenriksdepartementet om forhold av spesiell interesse for utenrikstjenesten.   
 • Bistå kollegaer i inngåelsen og oppfølgingen av bilaterale og multilaterale bistandsprosjekter med norske og internasjonale aktører, samt Malawiske myndigheter.   
 • Bistå i ambassadens administrative oppgaver, inkludert planleggingen og gjennomføringen av ulike prosjekter og arrangementer.  
 • Ansvarlig for ambassadens sosiale medier og for å oppdatere informasjonen om stasjonen og dens hjemmenettside.   

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper   

Ambassaden søker engasjerte kandidater som er interessert i samfunnsspørsmål, politikk og utviklingsspørsmål.  Gode samarbeidsevner, tilpasningsdyktighet, åpenhet og selvstendighet er av ønskede egenskaper.  

Vi vektlegger erfaring fra Malawi eller andre afrikanske land, samt annen relevant eller faglig bakgrunn. Det er også en fordel med interesse og/eller kunnskap for tematikk innenfor landbruk og matsikkerhet.    
Det kreves gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Kandidaten bør også ha kompetanse og interesse for publisering på web og sosiale medier.  

Krav og vilkår   

 • Du må være norsk statsborger og medlem av Folketrygden.  
 • Du må være student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. I tilfeller der vedkommende har fullført grad og for tiden ikke deltar på et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert dersom han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad/doktorgrad etter endt praktikantopphold. 
 • Du kan ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.  
 • Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder med tentativ oppstart 1. juli til slutten av desember 2024.  
 • Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten vil motta et stipend som er ment til dekking av bo- og levekostnader. Per dags dato er dette stipendet på NOK 16.750/mnd.  
 • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet støtte til helsetjenester. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.  

Generell informasjon om utenrikstjenestens studentpraktikantordning og formelle krav er tilgjengelig her.   

 

Søknadsprosess   

Søknad skrevet på norsk, CV med kontaktinformasjon til minst to referanser, karakterutskrift og eventuelle attester sendes på e-post til emb.lilongwe@mfa.no med kopi til veronica.marije.torjussen@mfa.no.   
Vi ber om at søknad og vedlegg sendes som én samlet PDF-fil. Merk e-posten med «Praktikant høst 2024, [DITT FULLE NAVN]». Søknadsfrist er utgangen av 17. mars 2024.  

Aktuelle søkere vil bli gitt en skriftlig oppgave, og deretter evt. kalt inn til videointervju.   

Spørsmål om praktikantordningen eller oppholdet i Lilongwe kan rettes til nåværende praktikant Veronica Marije Torjussen (veronica.marije.torjussen@mfa.no).