Innreisebestemmelser til Malawi

Norske borgere trenger ikke visum for innreise i Malawi, dersom du skal være her inntil 90 dager. Det anbefales å tegne reise- og sykeforsikring før utreise.

Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å være mer enn 30 dager, må du kontakte immigrasjonsmyndighetene i Malawi for å få en forlengelse på ytterligere 60 dager.

Ved overtredelse av disse reglene kan det påløpe en bot på, for tiden, USD 25 pr. dag.

Se også Malawi - reiseinformasjon

Vi gjør også oppmerksom på at utenlandske borgere med fast opphold i Norge kan være underlagt andre krav for visum til Malawi.