lunar constructions

For norsk næringsliv

Er du interessert i næringsvirksomhet i Malawi? Her finner du noen nyttige lenker!

«Norwegian Energy Partners» (NORWEP):

Norwegian Energy Partners (NORWEP) er en ikke-kommersiell stiftelse med mål om å fremme internasjonaliseringen i norsk energiindustri. NORWEP promoterer norsk energiindustri internasjonalt og tilbyr markedsinformasjon til sine partnere.  

Mer informasjon om NORWEP finnes på deres hjemmeside

«Norwegian-African Business Association» (NABA):

Norwegian-African Business Association (NABA) er et norsk-afrikansk handelskammer som promoterer forretningsmulighetene i afrikanske markeder hjemme i Norge. NABA bistår norske selskaper som ønsker å etablere seg i Afrika med nettverk og kontakter, arrangerer seminarer og konferanser i Norge og investorturer/delegasjonsreiser til afrikanske land.

Mer om NABA finnes på deres hjemmeside.

Norads støtteordninger for næringsutvikling/næringsliv:

Norads ordning «Bedriftsstøtte for næringsutvikling» gir tilskudd til bedrifter som foretar bærekraftige investeringer med formål om å bidra til arbeidsplasser gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser i prioriterte utviklingsland som Malawi. 

Se her for å se om denne ordningen for tiden har åpne utlysninger

 

«Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry» (MCCCI):

The Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI) er en næringslivsorganisasjon sammensatt av bedrifter og foreninger som representerer alle sektorene innenfor Malawis økonomi. MCCCI har som formål å fremme interessene til malawiske virksomheter og å bidra til sosial og økonomisk utvikling i Malawi. Hjemmesiden er nyttig for å få oversikt over forretningsklimaet i Malawi, i tillegg er dette godt oppsummert i deres årlige «Business Climate Survey»

Mer om MCCCI finnes på deres hjemmeside

 

«Malawi investment and Trade Centre» (MITC):

Malawi investment and Trade Centre (MITC) er Malawis handels- og investeringsbyrå. MITC har mandat til å fremme eksport fra Malawi og stimulere til bærekraftig investering i landet. 

 

Næringsvirksomhet i Malawi. Er glasset halvfullt eller halvtomt?

Ambassaden i Lilongwe har i samråd med aktører fra det private markedet i Malawi laget en politisk rapport med informasjon om næringsvirksomhet i landet, se her. Å vurdere muligheter for norsk næringsliv i Malawi er å vurdere om glasset er halvfullt eller halvtomt.

 

For mer informasjon om næringsvirksomhet i Malawi, besøk ambassadens engelske nettside Doing Business in Malawi, se her.