Reiseregistrering på nett

Alle nordmenn i Malawi oppfordres til å registrere seg ved ambassaden slik at Utenrikstjenesten kan ta kontakt dersom noe alvorlig skulle skje.

Nordmenn oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistering.no ved korte og lengre opphold i Malawi. 

I en krisesituasjon vil Utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt via e-post, SMS eller telefon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner.

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst.