Picture of new Norwegian passport

Ordinært pass til barn

Fra 1. juni 2021 utsteder det honorære konsulatet i Zambia ikke lengre ordinært pass til barn.

Fra og med 01.06.2021 kan det honorære konsulatet i Zambia ikke lenger ta imot søknader om ordinært pass fra barn. Dette gjelder alle norske honorære konsulater. Familier med barn som er født i Zambia, og som kun har norsk statsborgerskap, må søke om midlertidig pass (nødpass) for å reise til Norge eller den norske ambassaden i Malawi for å søke om ordinært pass.

Honorære konsulater kan fortsatt, på noen vilkår, ta imot søknader om midlertidig pass (nødpass) fra følgende grupper norske borgere:

  • Norske borgere som har tapt sitt pass på reise i utlandet. Gjeldende vilkår for midlertidig pass må være oppfylt. 
  • Norske borgere født i utlandet som ikke tidligere har hatt norsk pass, og som trenger reisedokument for å reise til Norge eller norsk fagstasjon (ambassade eller generalkonsulat) for å søke om dette.