Information banner  - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Leveattest for deg som får pensjon og uføretrygd i utlandet

Hvis du er bosatt i utlandet og får pensjon eller uføretrygd fra NAV, kan NAV be deg om å levere leveattest.

Leveattesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal to vitner (to myndige personer) på mottakerens hjemsted bekrefte at mottakeren lever. Mottakeren sender svaret direkte til NAV; ikke til norsk utenriksstasjon.

Se nærmere informasjon på websiden til NAV