New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Skal du søke om pass?

Det er for tiden stor pågang for å søke om pass ved ambassaden i Nairobi. Dersom det haster med å få pass og du ikke finner ledig tid i ambassadens bookingsystem, anbefaler vi å søke hos våre ambassader i regionene eller politiet i Norge.

Dersom det haster med å få pass og du ikke finner ledig tid i : Nytt timebestillingsystem for passfornyelse og søknader om fødselsnummer / New booking system for passport renewal and applications for National Identity Number - Norway in Kenya, anbefaler vi å søke hos våre ambassader i regionene eller politiet i Norge. Du kan bestille pass hos alle passutstedende myndigheter og be om å få passet tilsendt til ambassaden i Nairobi eller hente det hos passmyndighet der du leverte inn søknad. Det er ikke anledning til å sende pass i post her i Kenya.

For informasjon om leveransetider:

Situasjonen om pass og ID-kort – Politiet.no