Generalkonsulatet i Mumbai søker studentpraktikant(er) for høsten 2024

Kom til Mumbai! Vi er en liten, dynamisk og svært aktiv stasjon hvor du som praktikant er en sentral og viktig del av det daglige arbeidet. Det norske generalkonsulatet i Mumbai ble gjenopprettet som fagstasjon i 2015 som direkte oppfølging av Norges India-strategi og målet om mer økonomisk samarbeid mellom Norge og India. Vi tilbyr nå praktikantopphold for en til to studenter for høsten 2024. Søknadsfrist er mandag 18. mars 2024 med oppstart i august 2024.

Mumbai er Indias finansielle og økonomiske sentrum, lokalisert på Indias «gullkyst», med utsikt over det arabiske hav. Det er sjelden en kjedelig dag i denne pulserende storbyen. En kulturell smeltedigel, med business og Bollywood i skjønn forening. Byen har en unik arkitektur med lange strandpromenader, kolonibygninger og den nest største samlingen av Art Deco-bygninger i verden. Internasjonal sjøfart og maritim næring er det historiske bakteppet for generalkonsulatets tilstedeværelse og mer enn 150 år lange historie. I dag er det nye teknologiske løsninger, det grønne skiftet, marin forsøpling og sirkulærøkonomi som får mye fokus i vårt daglige arbeid.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av generalkonsulatets faste personale vil praktikanten delta i mange sider ved stasjonens virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi bred innsikt i utenrikstjenesten. Praktikanten vil ha eget ansvar for oppgaver knyttet til profilering og informasjonsarbeid, særlig generalkonsulatets sosiale medier. I tillegg vil hen involveres i varierte oppgaver som inngår i generalkonsulatets virksomhet, med særlig vekt på våre kjerneoppgaver innen næringsfremme og politisk rapportering.

Aktuelle kandidater må ha god skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk, ha interesse for næringsfremme og samfunnsspørsmål og en åpen holdning til ulike arbeidsoppgaver. I vurderingen av kandidatene vil vi også legge vekt på om søkerne har erfaring fra India eller regionen, fra informasjonsarbeid/privat næringsliv/næringsfremmearbeid og hvilke resultater de kan vise til. Praktikantordningen er ulønnet, men hen vil motta et stipend fra Utenriksdepartementet.

 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Søker bør være student i et studieløp. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hen har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad, kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Praktikantoppholdet har en varighet på maks 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet for våren vil normalt løpe fra august til januar.
  • Det tilstås et stipend som per august 2024 utgjør NOK 15.500,- pr. mnd. til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Mumbai.
  • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Generalkonsulatet kan bistå med formidling.
  • Visum må være ordnet av søkeren selv før innreise/tiltredelse, men generalkonsulatet bistår.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

Kort søknad med CV, to referanser, karakterutskrifter og ev. attester sendes pr. e-post til: cg.mumbai@mfa.no og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. Vi ber om at alle dokumenter samles i ett dokument. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Eventuelle spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til konsul Selma Sellie Fivelsdal, via generalkonsulatets epost. UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her: Studentpraktikantordningen - regjeringen.no

 

Søknadsfrist er mandag 18. mars 2023