Visum til India og Bhutan

Ambassaden gjør oppmerksom på at norske statsborgere må søke visum for innreise til både India og Bhutan.

SØKNAD OM VISUM TIL INDIA

Norske borgere kan nå søke elektronisk om å få “Tourist Visa on Arrival”, basert på såkalt “Electronic Travel Authorization (ETA)". Den nye ordningen trådte i kraft i februar 2015.

I praksis betyr dette at man søker og betaler for turistvisum elektronisk via India Visa Online (indianvisaonline.gov.in), tar med seg den skriftlige bekreftelsen fra indiske myndigheter og får visum innstemplet i passet ved ankomst i India.

Ambassaden er kjent med at det finnes falske nettsider for anskaffelse av e-Tourist Visa (ETV). Merk derfor at riktig nettside for søknad om elektronisk turistvisum til India kun er: India Visa Online (indianvisaonline.gov.in).

Det må søkes om visum minimum fire arbeidsdager før reisen starter, tidligst 30 dager før reisestart. Ordningen gjelder forøvrig kun for personer som ønsker å reise til India for rekreasjon, turisme, sightseeing, kortere medisinsk behandling, tilfeldige forretningsmøter og for å besøke familie og venner. Ordningen gjelder for maksimalt to reiser per kalenderår. Videre må søkere ha returbillett eller billett for videre reise, samt ha nok midler for oppholdet i India. Ordningen gjelder for personer som har vanlig pass med gyldighet på inntil seks måneder.

Man har anledning til å ankomme på ni flyplasser i India (Bengaluru, Chennai, Kochi, Delhi, Goa, Hyderabad, Kolkata, Mumbai og Thiruvananthapuram) under denne ordningen. Ved ankomst India er det obligatorisk opptak av biometriske data fra den reisende. Det er for øvrig anledning å reise ut fra India fra andre steder.

Følgende kommer ikke under ordningen og må søke om visum på vanlig måte: •Personer som reiser på diplomatpass, offisielle pass og spesialpass. •Personer som har opphold eller arbeid i India. •Borgere av pakistansk herkomst.   Man kan finne ytterligere informasjon om ordningen på følgende internettside (hvor man også kan registrere søknad): India Visa Online (indianvisaonline.gov.in).

De som ikke kommer inn under ordningen ovenfor, må fortsatt søke visum før avreise fra Norge. Standard saksbehandlingstid er opplyst til å være seks arbeidsdager, men man må være forberedt på lengre saksbehandlingstid. Søk derfor om visum i god tid før planlagt avreise.

Den 14. oktober 2014 signerte Norge og India en avtale om visumfrihet for diplomater. Personer med norsk diplomatpass behøver derfor ikke visum til India dersom formålet med reisen er av offisiell karakter og dersom oppholdet er mindre enn 90 dager.

Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapir. Ved innreise/transitt til India aksepteres også nødpass. Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at Indias ambassade i Oslo kontaktes når reise planlegges.

SØKNAD OM VISUM TIL BHUTAN

Visum til Bhutan må skaffes gjennom reisebyrå. Standard saksbehandlingstid er ti arbeidsdager. Man kan ikke kjøpe flybillett til Bhutan før visum er utstedt.