For norsk næringsliv

Den norske ambassaden og Innovasjon Norge jobber for å fremme norsk næringsliv og norske interesser, samt profilere Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi blant annet med rådgivning og myndighetskontakt, bruk av ambassadørens residens, nettverksbygging og støtter opp under den norske næringslivsforeningen i India.