Travelinformation icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

The Ministry of Justice and Public Security abolishes requirement for visible ears on passport photo for people with religious headgear

On 17 September 2020, the Government concluded that the requirement for visible ears shall be annulled for persons with religious headgear when the Ministry of Justice and Public Security adopts new passport and ID card regulations. Religious communities led by Sikhs from Norway and abroad have since 2016 actively sought to have the requirement removed, because it is considered contradictory to the right to free religious practice. The new regulations without this requirement have entered into force when new passports are launched on 19 October 2020. This new regulation applies to Norwegian passport holders.

On 17 September 2020, the Government concluded that the requirement for visible ears shall be annulled for persons with religious headgear when the Ministry of Justice and Public Security adopts new passport and ID card regulations. Religious communities led by Sikhs from Norway and abroad have since 2016 actively sought to have the requirement removed, because it is considered contradictory to the right to free religious practice. The new regulations without this requirement have entered into force when new passports are launched on 19 October 2020. This new regulation applies to Norwegian passport holders.

Full information here

Justis- og beredskapsdepartementet avskaffer kravet om synlige ører på passbilder for folk med religiøse hodeplagg

Den 17. september 2020 konkluderte regjeringen med at kravet om synlige ører ikke skal gjelde for personer med religiøse hodeplagg. Dette fremkommer av Justis- og beredskapsdepartements nye pass- og ID-kortbestemmelser. Religiøse samfunn ledet av sikher i både Norge og utlandet har siden 2016 aktivt forsøkt å få kravet fjernet fordi det anses å være i strid med retten til fri religiøs utøvelse. Det nye regelverket trådde i kraft i forbindelse med lanseringen av de nye norske passene 19. oktober 2020.