Informasjon om omvalget i Moss kommune

Velgere som er manntallsførte i Moss kommune og som oppholder seg utenriks, kan stemme til fylkestingsvalget i Østfold fra og med 6. november til og med 17. november 2023.

Kommunal- og distriktsdepartementet har kjent fylkestingsvalget i Moss kommune ugyldig, og bestemt at det skal gjennomføres omvalg til fylkestinget i Østfold i Moss kommune. Årsaken er at det ble gjort en feil i valggjennomføringen som kan ha hatt betydning for valgresultatet.

Velgere som er manntallsførte i Moss kommune og som oppholder seg utenriks, kan stemme til fylkestingsvalget i Østfold fra og med 6. november til og med 17. november.

Stemmen kan avlegges ved en norsk utenriksstasjon. Ta kontakt med din nærmeste utenriksstasjon for nærmere informasjon om åpningstider. Dersom du ikke kan oppsøke et slikt stemmemottak, kan du avlegge brevstemme.