Barcode in Oslo

Contest rules for Norwegian Days in Rijeka

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira Veleposlanstvo kraljevine Norveške, Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb, OIB 80100794556, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora „Dana Norveške“ u Rijeci. Nagradni natječaj traje od 23.04.2018. do 26.04.2018., a odnosi se na područje Grada Rijeke.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni fond sastoji se od:

Troškovi leta na relaciji Zagreb – Oslo – Zagreb za dvije osobe

Zrakoplovne takse

Smještaj u hotelu 3 zvijezdice u Oslu (3 noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi)

Prijevoz iz i do zrakoplovne luke u Oslu

Ukupna vrijednost nagrade je 10.000,00 kuna.

 

Nagrada se mora iskoristiti u razdoblju od svibnja do rujna 2018.

Datum polaska se mora dogovoriti s Atlas d.d. i biti će organiziran u skladu s dostupnosti.

 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve osobe s prebivalištem na području Grada Rijeke koje su se prijavile na nagradni natječaj prema uputama iz članka 5., osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudionici dokazuju prebivalište podacima na osobnoj iskaznici.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju prijavljuje se popunjavanjem nagradnog listića kojega se može dobiti na nekom od događaja koji se organiziraju u sklopu “Dana Norveške” ili u Informativnom centru Grada Rijeke, Korzo 18, svakoga dana od 8 do 20 sati.

Sudionik natječaja mora točno odgovoriti na postavljena pitanja o Norveškoj te pokazati svoju kreativnost odgovorivši na opisna pitanja s listića.

Sudionik mora popuniti kontakt podatke na listiću (ime prezime, e-mail, kontakt telefon) i potvrditi prebivalište na području Grada Rijeke. Popunjene listiće mora dostaviti u za to označenu kutiju u prostoru Informativnom centru Grada Rijeke, Korzo 18, svakoga dana od 8 do 20 sati. Svi listići koji se do zaključenja nagradnog natječaja ne nalaze u kutiji neće biti razmotreni za sudjelovanje.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Po završetku natječaja žiri Organizatora će odabrati dobitnika od svih važećih prijava, prema kriterijima znanja, originalnosti i kreativnosti.

ČLANAK 7: KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonski nakon završetka natječaja pri čemu će biti upoznati s načinom na koji moraju dokazati podatke koje su u prijavi naveli.

Dobitnik mora biti u mogućnosti osobno preuzeti nagradu na javnom uručenju u petak od 11 sati na Korzu. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mora preuzeti u pratnji osobe koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj.

U slučaju da odabrani dobitnik nije u mogućnosti sudjelovati na javnom uručenju, ili ako u razumnom roku ne odgovori na poziv ili e-mail, nagrada će se dodijeliti idućem odabranom sudioniku. Postupak će se ponavljati dok se ne odabere sudionik koji nagradu može osobno preuzeti.

ČLANAK 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

ČLANAK 9: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

ČLANAK 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici pristaju na fotografiranje i korištenje fotografija od strane Organizatora bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 11: OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljena u roku od 8 dana na Facebook stranici Organizatora

ČLANAK 12:  Sigurnost podataka

Sudionici natječaja ovlašćuju Organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o kreativnom natječaju i u marketinške svrhe organizatora kreativnog natječaja. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi realizacije nagrada, i da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

 

ČLANAK 13: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 14: ODGOVORNOST

Organizator ne preuzima odgovornost za:

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba,

- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju,

- (ne)točnost podataka koje sudionici pošalju u natječaju.

Sudionici natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja).

 

ČLANAK 15: U SLUČAJU SPORA

Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava Organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, Organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

ČLANAK 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti putem mrežne stranice: https://www.norway.no/en/croatia. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.