Bilde av valgdato - Photo:Photo: Valgdirektoratet
Photo: Valgdirektoratet

Stortings – og sametingsvalget 2021

Mandag 13. september er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli og til senest fredag 3. september.

Velgere som bor eller oppholder seg i Kroatia kan forhåndsstemme på den norske ambassaden i Zagreb eller på konsulatet i Dubrovnik, Split eller Rijeka, i perioden 1. juli - 3. september, 2021. På grunn av den pågående pandemien er oppmøte kun mulig etter avtale. Kontaktinformasjon til ambassaden og konsulatene finner du her.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme.

Har du ikke mulighet til å oppsøke ambassaden eller et av konsulatene, kan du også brevstemme. Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig. Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.