Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Redusert tjenestetilbud 20. mars

Tirsdag 20. mars gjennomføres det teknisk vedlikehold på ambassaden. Dette fører til et redusert tjenestetilbud.

  • Ingen utstedelse av pass eller nødpass
  • Ingen utstedelse av visum
  • Redusert tilgjengelighet på e-post og telefon