Stucentpraktikans icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Zagreb

Ambassaden har én ledig praktikantstilling for våren 2023 i perioden medio februar til medio august. Ambassaden i Zagreb arbeider for å styrke det bilaterale forholdet og fremme norske interesser. Viktige områder er næringsliv og økonomi, demokrati, EØS-midler og kultur. Hvis du er interessert i Kroatia og forvaltning av EØS-midlene, inkludert samarbeidet i EU, kan et praktikantopphold ved den norske ambassaden i Zagreb være midt i blinken for deg.

Målsettingen med praktikantordningen

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om arbeidet i utenrikstjenesten. Det tas sikte på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet. Ambassaden er en liten stasjon, og praktikanten vil involveres i store deler av stasjonens virksomhet. 

Ansvarsområde

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten få ulike oppgaver knyttet til ambassadens ansvarsområde, herunder politikk og økonomi, EØS-midlene, næringslivs- og kulturfremme. Praktikanten vil også ta del i oppfølging av ambassadens hjemmeside/sosiale medier, følge diplomatene i møter med myndighetene og andre samarbeidspartnere, samt bistå i administrative gjøremål.

Formelle krav

  • Praktikantordningen er åpen for studenter (høyere utdanning) som er norske statsborgere. Søkere som nylig har fullført en bachelorgrad og har planer om en mastergrad vil også bli vurdert.
  • For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her.

Praktiske opplysninger

  • Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden yter et stipend på NOK 10500 per måned.
  • Praktikanten må selv registrere seg hos myndighetene innen tre måneder etter ankomst
  • Bevis på medlemskap i folketrygden må fremlegges.
  • Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator ved din hjemmeinstitusjon. Mer informasjon om Erasmus+-ordningen finnes her.

Det tas forbehold om at pandemisituasjonen fortsatt vil kunne påvirke oppgavene. Les mer om innreisebestemmelser og lokale smitteverntiltak her.

Ambassaden vektlegger studiefaglig bakgrunn og relevant erfaring. Søkere med særlig interesse for europapolitikk og området vil bli prioritert. God formuleringsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Det forventes kjennskap til bruk av sosiale medier. 

Søknad

Kortfattet søknad med CV, karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.zagreb@mfa.no og merkes med «Søknad studentpraktikant» i emnefeltet. Alle dokumentene må samles i én PDF-fil. Aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassaden v/nestleder Homma Latif: homma.latif@mfa.no tlf. +385 99 4942626.

Eller nåværende studentpraktikant Marte K. Laundal: marte.karoline.laundal@mfa.no, tlf. +385 1 6273 857

Søknadsfrist er torsdag 25.09.2022