Politika privatnosti

Označavanjem polja kvačicom dajete privolu na obradu Vaše e-mail adrese od strane Norveškog veleposlanstva radi upućivanja newslettera.

Voditelj obrade osobnih podataka:

Norveško veleposlanstvo

Grand Centar

Hektorovićeva 2

10000 Zagreb, Croatia

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Telefon: +385 (0)1 6273 800

E-mail: emb.zagreb[at]mfa.no

 

Osobne podatke koje Norveško veleposlanstvo prikuplja radi upućivanja newslettera:

e-mail adresa

Svrha obrade osobnih podataka:

Upućivanje newslettera.

Pravna osnova obrade osobnih podataka: 

 

osobni podaci se prikupljaju temeljem Vaše privole. Privola vrijedi do opoziva što u bilo kojem trenutku možete ostvariti pritiskom funkcije „Odjavi se“ ili „Unsubscribe“ na newsletteru ili pisanim putem na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Privola je dobrovoljna.

Ukoliko ne date ili opozovete privolu za slanje newlettera, ne možete primati newsletter norveškog veleposlanstva.

Način obrade osobnih podataka: 

 

Vaše osobne podatke će koristiti isključivo za navedenu svrhu. Norveško veleposlanstvo obrađuje Vašu e-mail adresu u elektronskom obliku uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. Vaši će podaci biti obrađivani isključivo od strane ovlaštenih osoba Norveškog veleposlanstva. Podaci su zaštićeni minimalno sljedećim mjerama sigurnosti: back-up,antivirusni programi, antimalware programi, firewall, a pristup istima je omogućen samo ovlaštenim osobama.

 

Primatelji osobnih podataka: vaši osobni podaci mogu biti dostupni vanjskim suradnicima Norveško veleposlanstvo za informatičke poslove, uz primjenu istih mjera zaštite osobnih podataka.

 

Razdoblje pohrane osobnih podataka: Podaci se pohranjuju u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, odnosno dok Norveško veleposlanstvo bude upućivalo newsletter ili do opoziva.

 

U svakom trenutku su Vam zajamčena sljedeća prava:

  • Pravo na povlačenje privole Vaše je pravo u svakom trenutku povući privolu za slanje informativnog materijala ukoliko više ne želite primati iste.
  • Pravo na pristup osobnim podacima Vaše je pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  • Pravo na ispravak Imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
  • Pravo na brisanje Imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka Imate ima pravo ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb