Books  - Photo:MD-Norwegian Embassy
MD-Norwegian Embassy

Pravila nagradnog natječaja: “Norvešku knjigu pod bor!“

  1. Opće odredbe

Ovim se dokumentom određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u kreativnom nagradnom natječaju "Norvešku knjigu pod bor" (u nastavku: kreativni natječaj) koji organizira Veleposlanstvo kraljevine Norveške (u nastavku: organizator).

Natječaj se provodi na Facebook i Instagram profilu organizatora od 3. do 6. travnja 2021. godine. Natječaj završava u ponoć 23. prosinca 2021.

Svrha kreativnog natječaja je promocija norveške kulture i zabava za pratitelje stranice organizatora.

Facebook/Instagram ne sponzorira, administrira niti na koji način podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Kreativni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka Veleposlanstvu Kraljevine Norveške, a ne Facebooku/Instagramu.

 

  1. Tijek kreativnog natječaja i uvjeti sudjelovanja

U kreativnom natječaju mogu sudjelovati sve maloljetne (uz odobrenje roditelja, skrbnika) i punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji su korisnici Facebooka/Instagrama, koji su označili “sviđa mi se” ili “zaprati” Facebook stranice Veleposlanstva kraljevine Norveške i profila Veleposlanstva na Instagramu, a koje prihvate ova pravila kreativnog natječaja.

Da bi sudjelovali u kreativnom natječaju, korisnici u komentaru ispod objave s nagradnim zadatkom na Facebooku ili Instagramu moraju do zadanog roka ispuniti nagradni zadatak objavom primjerenog odgovora u prihvatljivom audio-vizualnom obliku.

Autori 5 najkreativnija odgovora na Facebooku i Instagramu, koji dostave svoje kontakte na adresu elektroničćke pošte veleposlanstva embzag(at)mfa.no, do 15. sijecnja 2022. (ime prezime, adresa i poštanski broj), ostvaruju pravo na nagradu.

Sudonici mogu osvojiti komplete knjiga norveških autora.

Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Organizator zadržava pravo uklanjanja odgovora i sadržaja iz Natječaja i s Facebook/Instagram stranice/profila uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju.

Svi odgovori koji se dostave u okviru Natječaja, moraju biti slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd.

Organizator nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da korisnik koristi tuđi materijal Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u kreativnom natječaju. Svaki sudionik kreativnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora.

Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim profilom(ima) kako bi postavljali odgovore. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe postavljanja odgovora unutar Natječaja. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od nekoliko sati. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se koristi lažnim profilom(ima) kako bi sudjelovao u natječaju.

Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici kreativnog natječaja.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje je organizator pripremio. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora Natječaja prema dobitnicima.

U kreativnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici organizatora, i zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima kreativnog natječaja i uvjetima sudjelovanja u kreativnom natječaju.

  1. Nagrade

2x glavna nagrada tri knjige norveškog autora prema izboru organizatora

4x kompleti knjiga norveških autora

Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini ni prijenos na treću osobu.

  1. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih

Pobjednici su autori najkreativnijih uradaka, koje ispune uvjete nagradnog natječaja. Pobjednika će odabrati stručni žiri u ime Organizatora.

Organizator kreativnog natječaja će objaviti i obavijestiti pobjednike na svojoj Facebook stranici i na Instagram profilu po završetku natječaja, a najkasnije do 25.12.2021.

U slučaju da dobitnik kojega je stručni žiri odabrao nije u mogućnosti preuzeti nagradu, ili ne dostavi potpune podatke, nagrada se neće dodijeliti nikome, nego ih organizator zadržava.

U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu.

  1. Preuzimanje nagrade

Dobitnik će nakon dostavljenih podataka dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade. Nagrade se ne šalju u inozemstvo.

  1. Sigurnost podataka

Sudionici kreativnog natječaja ovlašćuju organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o kreativnom natječaju i u marketinške svrhe organizatora kreativnog natječaja.

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja kreativnog natječaja, i da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

  1. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta kreativnog natječaja od strane sudionika u kreativnom natječaju ili trećih osoba,

- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u kreativnom natječaju,

- (ne)funkcioniranje društvene mreže Facebook ili Instagram na profilima Norveškog veleposlanstva te posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,

- (ne)točnost podataka koje sudionici pošalju u kreativnom natječaju.

  1. Završne odredbe

Sudionici kreativnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u kreativnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja).

U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu, poruke na društvenoj mreži Facebook/Instagram i drugo.

Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti putem mrežne stranice. Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.