Norwegian passports - Photo:Photo: Neue Design Studio
Photo: Neue Design Studio

Har du planer om å søke nytt pass?

Redusert reiseaktivitet under Covid-19-pandemien har skapt et betydelig etterslep på fornying av pass. Gjenåpning av samfunnet har skapt en ekstraordinær etterspørsel etter pass og nasjonale ID-kort. Samtidig er det råvaremangel grunnet Covid-19 og krigen i Ukraina som skaper utfordringer knyttet til å oppjustere produksjonskapasitet.

Situasjonen i dag er at antall søknader overstiger Thales sin produksjonskapasitet. I skrivende stund ligger det et stort antall dokumenter i kø i produksjonssystemet hos Thales. Dersom trenden vedvarer vil det ikke være mulig å utstede pass og ID-kort til alle nordmenn som ønsker dette til sommeren 2022, med den praksis vi har i dag. I tillegg er det en risiko for at antall bestillinger i kø hos leverandøren overstiger det antallet søknader systemet er dimensjonert for.

Totalt sett forventer politiet en samlet etterspørsel i størrelsesorden 570 000 dokumenter i perioden april til juni 2022, hvorav omtrent 400 000 pass og 170 000 nasjonale ID-kort. Thales har opplyst at produksjonskapasiteten i samme periode er 310 000 pass og 160 000 kort. Tallet for pass omfatter ordinære pass, utlendingspass, reisebevis for flyktninger, diplomat-, spesial- og tjenestepass. Antall kort omfatter nasjonalt ID-kort og oppholdskort.

Hvis du trenger pass, bestiller du time for å søke pass som vanlig, men det kan ta noe lenger tid enn normalt før du får passet ditt. Hvis du ikke trenger pass før sommeren, oppfordrer vi deg til å vente til høsten.