Future Library  - Photo:Katie Paterson, Future Library, 2014-2114 Photo © Bjørvika Utvikling by Kristin von Hirsch
Katie Paterson, Future Library, 2014-2114 Photo © Bjørvika Utvikling by Kristin von Hirsch

Framtidsbiblioteket 2014 - 2114: Det niende året

Den årlige overrekkelsesseremonien i Framtidsbiblioteket går av stabelen 21. mai i Oslo. Årets to fantastiske forfattere som kommer er vietnamesisk-amerikanske Ocean Vuong (2020) og tyske Judith Schalansky (2022).

Sammen skal de to gå til Fremtidsbibliotekskogen i Nordmarka og overlevere sine nyskrevne tekster og deretter drar vi til det vakre stillerommet i 5. etasje i Deichman Bjørvika hvor tekstene skal oppbevares fram til 2114. I biblioteket blir det samtaler med de to forfatterne. Begge arrangementene er åpne og gratis for publikum. Og begge begivenheten vil strømmes.

Kort om

Framtidsbiblioteket (Future Library) er et kunstverk i Oslos offentlige rom av den skotske kunstneren Katie Paterson. Kunstverket består av en skog, et rom i, en bok, 100 forfattere og det varer i 100 år: I Nordmarka, i en skogteig like utenfor Oslo, er det plantet tusen trær. Hvert år skal én forfatter inviteres til å bidra med en ny tekst. Tekstene skal forbli ulest og upublisert, og oppbevares i et vakkert stillerom i Deichman Bjørvika til 2114. Trærne blir da til papir som alle tekstene trykkes på. 

Verkets lange varighet gjør det unikt og annerledes. Kjernen i verket handler om langsiktighet, håp, tillit og ritualer. Det jordnære og naturlige kunstprosjektet berører mange og har fått massiv oppmerksomhet i hele verden siden lanseringen i 2014. Under er utvalgte oppslag om verket sortert på noen språk. Til nå har ni forfattere bidratt med nye tekster: Margaret Atwood (2014), David Mitchell (2015), Sjón (2016), Elif Shafak (2017), Han Kang (2018), Karl Ove Knausgård (2019), Ocean Vuong, Tsitsi Dangarembga og Judith Schalansky.

Internasjonal oppmerksomhet

Framtidsbiblioteket fortsetter å få stor internasjonal oppmerksomhet. Det gir gjenklang i folk uavhengig av landegrenser, religion, språk og etnisitet. Det handler om vår felles klima- og naturkrise og om demokratiutvikling fordi det peker framover mot de som enda ikke er født og som må bli hørt.

Future Library