Picture collage - Photo:Christophe Vander Eecken
Christophe Vander Eecken

Norway Grants: Jačanje vladavine prava u Hrvatskoj

Norveška je Hrvatskoj partner u jačanju vladavine prava i jačanju povjerenja građana u pravosudni sustav. Ukupno, Norveški doprinosi s 13 milijuna eura za četiri različita projekta u okviru programa Pravosuđe i unutarnji poslovi za Hrvatsku.

Istaknuti očekivani rezultati

  • Učinkovitiji sudovi, kroz bolju infrastrukturu i povećanu upotrebu elektroničkih/web usluga između sudova i javnosti
  • Ojačana medijacija kao alternativa dugotrajnim i skupim sudskim postupcima
  • Novi sustav ocjenjivanja rada sudaca
  • Poboljšane zatvorske usluge i javna sigurnost uvođenjem elektroničkog nadzora zatvorenika koji su otpušteni

Projekti u detalje


Detalji programa

Nositelj programa: Ministarstvo pravosuđa RH

Norveški programski partner: Norveška sudska uprava

Norveška bespovratna sredstva: 13 000 000 EUR

Hrvatski doprinos: 2 294 118 EUR

Trajanje programa: do svibnja 2024

Program Pravosuđe i unutarnji poslovi jedan je od šest programa uključenih u potporu EGP-a i Norveške za Hrvatsku, ukupne vrijednosti 103,4 milijuna eura.