Samtykke ved søknader om pass til barn - endring fra 1.11.22

Fra og med 1. november er det ikke lenger mulig å avgi samtykke på papir. Samtykke må gis ved personlig oppmøte av begge foresatte.

Fra 1. november vil det være mulig å avgi både enkeltvis samtykke, og varig samtykke for utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort til barn. Varig samtykke gjelder for alle dokumentutstedelser frem til barnet fyller 18 år.

Begge foresatte må møte personlig på et søkersted for pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke. Det er ikke nødvendig at de foresatte møter samtidig eller på samme søkersted. Det vil ikke lenger være anledning til å avgi samtykke på papir.

Les mer på politiet.no