The port of Zeebrugge

Norsk næringsliv i Belgia

Det belgiske markedet

Belgia ligger hjertet i en av Europas høyest utviklede og tettest befolkede regioner og representerer et attraktivt marked for norsk næringsliv. Belgia har en svært åpen økonomi, målt i BNP pr innbygger er landets utenrikshandel blant de høyeste i Europa. Landets sentrale plassering og velutviklede infrastruktur gir gode muligheter for eksport til andre europeiske land. Videre er kjøpekraften høy, spesielt i hovedstadsområdet og i Flandern-regionen. Brussel er hovedkvarter for NATO og EU og en rekke norske bedrifter har representasjonskontorer her.

Norge er i dag største leverandør av naturgass til Belgia.

Bistand og tjenester til norsk næringsliv i Belgia  

Norges ambassade i Brussel arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringsklynger, institusjoner, og enkeltbedrifter i deres relasjoner til belgiske motparter. 

Ambassaden i Brussel støtter norsk næringsliv i Belgia ved å være en aktiv dialogpartner og gjennom rådgivning om belgiske forhold, politiske prosesser og belgisk økonomisk politikk. Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den belgiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med belgiske myndigheter. Ambassaden kan benyttes som møteplass mellom norske og belgiske parter. Dette har blitt gjort både gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer, produktpresentasjoner for inviterte målgrupper, gjennom enkeltstående møter, og i enkelte tilfeller ved mottakelser eller middager i ambassadørens embetsbolig eller i våre flotte lokaler i Norway House, sentralt plassert i Brussel.      

Bedrifter kan ta kontakt med med Innovasjon Norges representant ved det norske kunnskapskontoret i Brussel eller Sjømatrådet i Paris (henvendelser knyttet til fiskeri og sjømat). Ambassaden anbefaler også bedrifter å ta en titt på belgiske myndigheters informasjonsportal for internasjonale bedrifter, Invest in FlandersWallonia eller Brussels. Her finnes mye nyttig informasjon om det belgiske markedet for bedrifter som vurderer å etablere seg i Belgia. Disse institusjonene kan også i noen tilfeller bistå med kostnadsfrie rådgivningstjenester for bedrifter knyttet til etableringen.

Ambassaden oppfordrer alle norske bedrifter som allerede har, eller som ønsker å etablere seg i Belgia, om å ta kontakt med ambassaden på emb.brussels@mfa.no.

Norske aktører i Brussel

Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel:  

https://www.regjeringen.no/no/tem