Åpningstider i konsulatet

Bestilling av pass og andre konsulære tjenester er mulig kun etter timeavtale, mandag, tirsdag, og torsdag mellom klokken 10:00 og 12:00, eller onsdag mellom klokken 14:00 og 16:00. For å bestille time, send e-post om hva det gjelder til: consular.brussels@mfa.no.

Konsulærtelefonen besvares mellom klokken 12.00 og 14.00 på hverdager. Telefon i hastesaker: +32 22387300 i kontortiden mandag til fredag 9-16.30.

Trenger du hjelp når konsulatet er stengt?

Kontakt UDops: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no