Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Åpningstider i konsulatet

Kundemottak er åpent etter timeavtale og telefonen besvares mellom klokken 12.00 og 14.00.

 

Konsulatet er åpnet for mottak av kunder kun etter timeavtale tirsdag og torsdag 10-12.

For å bestille time send e-post om hva det gjelder til: consular.brussels@mfa.no

Telefon i hastesaker: +32 22387300 i kontortiden mandag til fredag 9-16.30.

Alle andre henvendelser utenom åpningstider rettes til UDops: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no