Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Åpningstider i konsulatet

Kundemottak stengt 3.august-16.august pga ferieavvikling og telefonen besvares kun mellom klokken 12.00 og 14.00.

Konsulatet er åpent for mottak av kunder, kun etter timeavtale mandag til torsdag 10-12(men først etter 17.august) 

For å bestille time send e-post om hva det gjelder til: [email protected]

Telefon i hastesaker: +32 22387300 i kontortiden mandag til fredag 9-16.30.

Alle andre henvendelser utenom åpningstider rettes til UDops: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected]