Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Åpningstider i konsulatet

Ikke mulig å avtale time mellom 19. og 30.juli pga ferieavvikling.

Kundemottak er åpent kun etter timeavtale, og telefonen besvares mellom klokken 12.00 og 14.00.

Mottak av forhåndsstemmer til stortingsvalget i juli og august: 

Drop-in tirsdager og torsdager kl.14-16 (ikke mulig mellom 19. og 30.juli).

For å bestille time send e-post om hva det gjelder til: consular.brussels@mfa.no

Telefon i hastesaker: +32 22387300 i kontortiden mandag til fredag 9-16.30.

Trenger du hjelp når konsulatet er stengt?

Kontakt UDops: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no