Åpningstider i konsulatet

Pass og andre konsulære tjenester er mulige kun etter timeavtale, og telefonen besvares mellom klokken 12.00 og 14.00. For å bestille time, send e-post om hva det gjelder til: consular.brussels@mfa.no

Telefon i hastesaker: +32 22387300 i kontortiden mandag til fredag 9-16.30.

Trenger du hjelp når konsulatet er stengt?

Kontakt UDops: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no