Giftemål

I Belgia er det kun borgerlig vigsel som regnes som gyldig vigsel. Ambassaden i Brussel har borgerlig vigselsrett.

Belgia godkjenner ekteskap inngått ved den norske ambassaden i Brussel dersom:

  • Begge parter er norske statsborgere (brudeparet kan være av ulike kjønn eller samme kjønn)
  • Vigselen er foretatt i ambassadens lokaler

Det ikke mulig å fravike reglene, da det vil føre til at ekteskapet blir erklært ugyldig. Seremonien foregår som regel på et møterom. Brudeparet må fremvise gyldige norske pass før vigsel kan finne sted.