Personer som ser utover vannet

Fødselsnummer

Norske statsborgere som er født i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass. Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Personer som ønsker å søke om fødselsnummer for seg selv etter sitt barn bes i forkant av oppmøte svare på spørsmålene på skatteetatens side: www.skatteetaten.no/pass. Etter at alle spørsmålene er besvart, vil systemet produsere en liste over fremgangsmåte og dokumentasjonskrav. Dersom dere har ytterligere spørsmål ta kontakt med ambassaden på e-post: consular.brussels@mfa.no.

Vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan inntil 12 uker. Først når personnummeret er tildelt kan det søkes om pass. Gebyr for søknad om fødselsnummer og pass til barn under 16 år er 70,- Euro. For personer fra 16 år og eldre er gebyret 120,- Euro