Flyttet du fra Norge i perioden 1960-1975?

Om du flyttet fra Norge i perioden 1960-1975 bes du kontakte ambassaden. Det kan være at du er en av de som må bekrefte ditt norske statsborgerskap på grunn av en teknisk feil i Det sentrale folkeregister.

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Skattedirektoratet, som er ansvarlig myndighet for folkeregisteret, har behov for å oppdatere informasjonen om statsborgerskap i DSF for enkelte personer som utvandret fra Norge fra 1960 og frem til 1975. Dersom det viser seg nødvendig å oppdatere informasjonen om deg, vil ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet før søknaden om pass behandles. Saksbehandlingstiden for søknaden om pass vil i så tilfelle ta noe lengre tid enn vanlig.

Det er også mulig å kontakte skattekontoret i din aktuelle utflytningskommune for å ordne dette. Kontaktinformasjon til samtlige kontorer finner du her. Eventuelt kan du ringe Skatteetaten på +47 22 07 70 00