Bistand til nordmenn - konsulær informasjon

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet?

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan bistå med – og hva den ikke kan bistå med.

Søknad om vanlig pass

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden. Ambassaden i Wien er eneste myndighet i Østerrike hvor man kan søke om norsk pass, også for barn.

Nødpass

Nødpass er et midlertidig pass som gjelder for den aktuelle reisen du skal på.

Nasjonale ID-kort

Nasjonalt ID-kort er et identitetsbevis for norske statsborgere som kan brukes for å legitimere seg. Kortet er på størrelse med andre plastkort man har i lommeboken.

Betaling av gebyr ved ambassaden

Gebyr for tjenester ved ambassaden betales med kort eller bankoverføring.

Navneendring

Dersom en ønsker å endre navn må en søke om dette hos Skatteetaten.

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 2020 av er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Dette gjelder både for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23).

Vielse i Østerrike

Den norske ambassaden i Wien har ikke vigselsrett. Norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg i Østerrike må først prøve ekteskapsvilkårene hos Skatteetaten i Norge. I Østerrike er det kun borgerlige vigsel (Standesamt) som regnes som gyldig vigsel. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselssermoni.

Viktig melding til personer som utvandret fra Norge 1960-1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.