Nasjonale ID-kort

Nasjonalt ID-kort er et identitetsbevis for norske statsborgere som kan brukes for å legitimere seg. Kortet er på størrelse med andre plastkort man har i lommeboken.

ID-kortene kommer i to varianter, hvorav én variant fungerer som et reisedokument (på samme måte som pass) ved reiser til EØS-landene og Sveits.

Ambassaden har ikke myndighet til å utstede nasjonale ID-kort. Norske borgere som ønsker å søke om nasjonalt ID-kort må derfor gjøre dette hos politiet i Norge. Mer informasjon om dette finnes hos politiet.