Navneendring

Dersom en ønsker å endre navn må en søke om dette hos Skatteetaten.

Dersom en norsk statsborger bosatt i Østerrike ønsker å endre navn, for eksempel i forbindelse med vigsel, må en søke om dette hos Skatteetaten.

Les mer om navneendring på Skatteetatens nettsider.