Reiseregistrering

Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende og fastboende nordmenn i utlandet som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

Alle reisende, samt fastboende nordmenn i utlandet, anbefales å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen.

For å registrere deg kan du gå til www.reiseregistrering.no og fylle ut de nødvendige opplysninger. Opplysningene vil ikke bli utlevert, og de behandles i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Du har innsyn i de data du gir om deg selv, og kan endre eller slette opplysningene når som helst.