Søknad om pass

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden. Ambassaden i Wien er eneste myndighet i Østerrike hvor man kan søke om norsk pass, også for barn.

Norge følger Schengens krav om at det skal være obligatorisk med biometri i pass. Søkere vil ved oppmøte på ambassaden avgi biometri i form av foto, fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Søker kan selv velge hvilken ambassade søknad ønskes innlevert ved. Alternativt kan det ved opphold i Norge søkes om pass hos politiet selv om bostedsadresse er i utlandet.

Ved søknad om pass må man avtale time med ambassaden på forhånd. Dette kan gjøres per e-post eller telefon.

Gebyr for søknad om pass fremmet ved ambassaden i Wien er EUR 120 for voksne og EUR 70 for barn, og dette må betales ved innlevering av søknad om pass. Gebyr betales med Vipps eller bankkort, eventuelt ved bankoverføring.

Pass til personer over 16 år blir som regel utstedt for 10 år. Personer som har bodd i Norge i under 2 år må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år. Les mer om søknad om bibehold her

Ved søknad om pass må følgende dokument forelegges:
• Det gamle passet må medbringes for å bli makulert. Har du mistet passet må bekreftelse på at dette er meldt savnet forevises. Er passet utgått for mer enn 3 måneder siden, må også annen gyldig legitimasjon forevises ambassaden.
• For å søke om pass kreves det at man har personnummer.
• For å sikre at riktig informasjon om fødested og annet er registrert i norsk folkeregister, kan pass-søkere bli bedt om å forevise fødselsattest (i original) når de møter opp på ambassaden.


Pass for barn og unge 
For å kunne søke om norsk pass må man være norsk statsborger og ha blitt tildelt norsk personnummer. Hvis foreldrene er gift med hverandre og ekteskapet er registrert i Norge, anerkjennes farskapet automatisk etter Barneloven. Hvis foreldrene ikke er gift med hverandre eller ekteskapet ikke er registert i norsk folkeregister, kreves en særskilt anerkjennelse av farskap for at en mann skal kunne anerkjennes som juridisk far. Farskapserkjennelse foretas på NAV kontor i Norge eller på ambassade i utlandet, ved personlig frammøte av begge foreldre. Har man en østerriksk farskapsanerkjennelse, kan man søke om å få denne godkjent av NAV om anerkjennelsen er påført apostille fra østerrikske myndigheter. Ta gjerne kontakt med ambassadens konsulæravdeling ved spørsmål om anerkjennelse av farskap.

Personer under 18 år må møte sammen med minst en av foreldrene når de søker om pass. Møter kun en av foreldrene, må den av foreldrene som ikke møter, ha gitt sitt samtykke til at barnet får norsk pass. Den 01.11.2022 ble det innført nye regler for samtykke fra foresatte ved søknad om pass til barn, les mer om dette på politiets nettsider. Eneansvar for barn må dokumenteres.


Pass til personer med spesielle behov 
Hvis du på grunn av spesielle behov har problemer med å bevege deg i trapper, ber vi deg om å opplyse om dette når du avtaler tid for å søke om pass. 


Navneendring

Har navneendring funnet sted (for eksempel grunnet vigsel) og det ikke er meldt fra til Folkeregisteret i Norge, må søknad om navneendring foretas før man kan søke om nytt pass. Les mer om navneendring her.


Tap av pass
Skulle du miste eller bli frastjålet passet, må du melde dette til politiet. Med tapsmelding fra politiet kan du oppsøke ambassaden i Wien for å søke om nytt pass. Husk å ta med gyldig legitimasjon.