Vielse i Østerrike

Den norske ambassaden i Wien har ikke vigselsrett. Norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg i Østerrike må først prøve ekteskapsvilkårene hos Skatteetaten i Norge. I Østerrike er det kun borgerlige vigsel (Standesamt) som regnes som gyldig vigsel. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselssermoni.

Prøving av ekteskapsvilkår
Før noen kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves. For norske statsborgere bosatt i Norge foretas prøvingen av folkeregisteret i den kommune hvor en av brudefolkene er registrert som bosatt. For norske statsborgere bosatt i utlandet foretas prøvingen av Skatteetaten. Les mer om prøving av ekteskapsvilkår på Skatteetaten sine nettsider.