Vielse i Østerrike

Den norske ambassaden i Wien har ikke vigselsrett. Norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg i Østerrike må først prøve ekteskapsvilkårene hos Skatteetaten i Norge. I Østerrike er det kun borgerlige vigsel (Standesamt) som regnes som gyldig vigsel. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselssermoni.

Prøving av ekteskapsvilkår
Før noen kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves. For norske statsborgere bosatt i Norge foretas prøvingen av folkeregisteret i den kommune hvor en av brudefolkene er registrert som bosatt. For norske statsborgere bosatt i utlandet foretas prøvingen av Skatteetaten. Les mer om prøving av ekteskapsvilkår på Skatteetaten sine nettsider.

Erklæringene fra brudepar, forlover eller vitner skal sendes til ligningskontoret på det stedet der en av de som skal gifte seg bor. Er man bosatt utenfor Norge sendes søknad om prøvingsattest til ligningskontoret i kommunen man sist bodde i Norge. 
Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene motta "Prøvingsattest" (”Ehefähigkeitszeugnis”). Husk å be om attest til bruk ved ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett. Den norske part må be om at ekteskapsattesten blir utstedt på tysk eller engelsk, ambassaden foretar ikke oversettelser. Merk: Attesten er gyldig i 4 måneder.

Vigsel for østerrikske myndigheter
Ta kontakt med det lokale østerrikske ”Standesamt” for informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges. Dersom en av dere bor i Norge eller et annet land, ta kontakt med den østerrikske ambassade på stedet.

Standesamt Wien-Innere Stadt Schlesingerplatz 4 1082 Wien Østerrike
Tel: +43 (0)1 4013 4595 Faks: +43 (0)1 4013 9908 581

Ved vigsel i Østerrike kreves, i tillegg til prøvingsattest, internasjonal fødselsattest (dvs. foreldrenes navn står oppført samt at fødselsattesten er på flere språk - bla. tysk). Skatteetaten utsteder internasjonal fødselsattest ved anmodning. Personer som tidligere har vært gift skal dessuten forelegge bevis for tidligere ekteskap og bevis for at det tidligere ekteskap er oppløst, f.eks. ved skillsmissedom der det fremgår at dommen er trått i kraft.