Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 2020 av er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Dette gjelder både for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

For at man skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet man er statsborger av godta dette. Man må alltid undersøke om det landet man er statsborger av også godtar at man får dobbelt statsborgerskap, eller om man vil miste statsborgerskapet sitt automatisk hvis en blir norsk. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via en ambassade. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og du kan lese mer om dobbelt statsborgerskap på UDIs nettsider: Dobbelt statsborgerskap - UDI.