Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Om ambassaden

Ambassaden er fra og med den 4. mai 2020 åpen for søknad om pass og andre konsulære tjenester, men kun etter avtale gjort på forhånd. Vi gjør oppmerksom på at det er maskeplikt for besøkende til ambassaden.

Åpningstider - ambassaden:
Mandag - fredag 8.30-12.00 og 13.00-16.00.
I august stenger vi en time tidligere, dvs. kl. 15.


Åpningstider - konsulæravdelingen:
Mandag -  fredag: 10.00-12.00.
Vi ber deg om å avtale time før oppmøte på ambassaden.