Konsulaattiosasto suljettu 8. joulukuuta.

Konsulatavdelningen är stängd  den 8 december.

The Consular Section is closed on December 8.