Norsk pass
Norsk pass

Pass og personnummer

Pass- og personnummersøknader krever personlig oppmøte ved ambassaden i Helsingfors, andre norske ambassader eller politiets passkontor i Norge. Det er ikke mulig å søke om personnummer og pass ved Norges honorære konsulater i Finland.

Vi ber deg om å lese all relevant informasjon om pass før du bestiller passtime.