researcher in a lab - Kuva:Ilja C. Hendel
Kuva: Ilja C. Hendel

Tutkimus Norjassa

Korkeakoulutus ja tutkimus ovat Norjan politiikan tärkeimpiä painopisteitä. Innovaatioon suhtaudutaan myönteisesti ja korkeakoulusektori tekee läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa monilla eri aloilla.

Haluamme olla houkutteleva kohde korkeatasoisille kansainvälisille opiskelijoille sekä tutkijoille ja pystymme tarjoamaan heille mahdollisuuden osallistua huippututkimustoimintaan Norjassa. Kansallisuuksien laaja kirjo on jo edustettuina Norjan tutkimuskeskuksissa ja vuonna 2015 lähes 40 % kaikista Norjan tohtorinarvoista myönnettiin kansainvälisille kandidaateille.

Norja kohdistaa noin 1,7 % BKT:stään tutkimukseen ka kehitykseen. Arktinen tutkimus, ilmastonmuutos ja uusiutuva energia ovat alueita, joissa norjalainen tutkimustyö on saanut kansainvälistä tunnustusta. Norja osallistuu maailman suurimpaan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan, Horizon 2020, tasavertaisesti EU-jäsenmaiden kanssa. Norjassa on hyviä tutkijoille suunnattuja apurahajärjestelmiä, joihin voi olla oikeutettu ryhtyessään tutkijantoimeen Norjassa.

Norjassa on korkea koulutustaso, vahva yhteisöllinen luottamus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Teknologiaa käytetään laajasti ja elinkeinoelämä, viranomaiset ja tutkimuslaitokset työskentelevät läheisessä yhteistyössä.

Lisätietoja tutkimuksesta Norjassa, ota yhteyttä Norjan tutkimusneuvostoon.