Trenger du hjelp i Finland?

Her finner du informasjon om hvordan du kan få hjelp fra finske myndigheter hvis uhellet skulle være ute.

Akutt lege-, sykehus-, eller politihjelp:

Henvendelse til lokale finske myndigheter. Ring 112 for alvorlige eller livstruende tilfeller. Ring 116117 for helserådgivning eller for å få hjelp med hvor du bør henvende deg.

Ved tegnet reiseforsikring: 

Kontakt først det norske selskap for henvisning til et kontor i Finland.

Økonomisk bistand:

Norske statsborgere som behøver økonomisk bistand i Finland henvises til å kontakte sosialkontoret på det sted der behovet har oppstått.   

Socialjouren: 

Ved akutte problemer som for eksempel familie- og relasjonsproblemer, familievold eller avhengighet, kan Socialjouren i Helsingfors kontaktes. Tjenesten har døgnåpent hele året. Helsingfors Socialverk

Socialajouren i Helsingors:

Adress:  Sparbankskajen/Säästöpankinranta 2A (5. etg./krs.), 00530 Helsingfors
Telefon: 020 696 006

Socialtjensten har åpent døgnet rundt, alle dager i året.

Vennligst legg merke til at Norges ambassade ikke gir økonomisk bistand til norske statsborgere i Finland. Dette er i tråd med den nordiske konvensjon om bistand og sosialtjenester.

Fengsling:

Ambassaden blir normalt ikke varslet ved fengsling av nordmenn, så fremt den fengslede selv ikke ønsker å ta kontakt.

Psykisk syke: 

Når norske borgere blir innlagt i et annet nordisk land, er det sykehuset i vedkommende land som bærer kostnadene og ansvaret for å organisere transport av pasienten hjem til Norge. Sykehuset har også ansvaret for kontakten med det norske sykehuset om mottak av pasienten. Ambassaden er som regel bare involvert dersom det er behov for identifisering eller hjelp til å lokalisere pasientens hjemsted.

Dødsfall: 

Ved dødsfall i Finland vil de pårørende kunne få best hjelp ved å henvende seg til et lokalt (finsk) begravelsesbyrå. De vet hvilke papirer som skal utstedes og godkjennes av hvilke myndigheter. Er avdøde/familien forsikret, bør forsikringsselskapet kontaktes for bistand og kontakt til begravelsesbyrå. Ambassaden kan i konsulatets åpningstider hjelpe med informasjon og telefonnummer.

Ambassaden skal få beskjed fra finske myndigheter om norske borgeres bortgang, og gir beskjed om dette til norske myndigheter. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med Skattedirektoratet i Norge for svar på spørsmål om dødsfallet er registrert i Norge.

Savnede personer: 

For å melde om en person bosatt i Norge som man mistenker at er savnet eller forsvunnet i Finland må pårørende melde dette hos norsk politi. For personer bosatt i Finland må lokalt politi kontaktes.

Advokat:

Gratis rettshjelp: Ingångssidan - Oikeusapu
Advokatliste: Suomen Asianajajaliitto - Löydä asianajaja (loydaasianajaja.fi)

Helsetjenester:

Akutte sykdomstilfeller blir behandlet på offentlige sykehus til samme kostnader som for landets egne innbyggere.

Overføring av penger fra Norge:

Forex
Jernbanestasjonen
Norra Esplanaden 27
Stockmann, Aleksandersgatan 52 (8. etasje)
Kjøpesenterene Itäkeskus og Jumbo.  

Fexco Service Centre
Centralgatan 6

Disse vekslingskontor har mulighet til å ta imot overføring av penger via Forex eller Western Union, telefon 0800 141 414.