Om ambassaden

Norges ambassade i Helsingfors er Norges offisielle kontaktpunkt mellom norske og finske myndigheter. Ambassaden ligger i bydelen Eira i Helsingfors og har 13 ansatte.

Ambassaden dekker politiske, økonomiske og kulturelle saker. Ambassadens konsulatavdeling og de honorære konsultene håndterer søknader om pass og andre konsulære saker.

Besøksadresse

Kanselliet: Hornsvägen 1
Residens: Rehbindervägen 17, 00150 Helsingfors

Postadresse

PB 116
FI-00151

Åpningstider

kl. 8:30 - 15:30 (sommer)
kl. 8:30 - 16:00 (vinter)

Konsulatavdeling:

Uten avtale mellom kl. 10:00 - 12:00