Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

embassy

Om ambassaden

Norges ambassade i Helsingfors er Norges offisielle kontaktpunkt mellom norske og finske myndigheter. Ambassaden ligger i bydelen Eira i Helsingfors og har 16 ansatte.

Kgl. Norsk Ambassade, Helsingfors


Besøgsadresse

Rehbindervägen 17 (inngang fra Hornsvägen 1)
00150 Helsingfors

Postadress
PB 116 FI-00151 Helsingfors
Finland

Kontaktinformasjon

Tel: +358 (0)9 686 0180
Faks: +358 (0)9 6860 1811
Epost: [email protected]

Åpningstider for kanseliet
man-fre 08:30-15:30 (15.5.-14.9.)
man-fre 08:30-16:00 (15.9.-14.5.)

Åpningstider for konsulatseksjonen (pass og andre publikumshenvendelser) 
man-fre 10:00-12:00 (ellers etter avtale)

 

Ambassadens virksomhet dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker.

Ambassadens konsulatavdeling og de honorære konsulatene håndterer søknader om pass og andre konsulare saker.