Om ambassaden

Norges ambassade i Helsingfors er Norges offisielle kontaktpunkt mellom norske og finske myndigheter. Ambassaden ligger i bydelen Eira i Helsingfors og har 14 ansatte.

Ambassadens virksomhet dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker. Ambassadens konsulatavdeling og de honorære konsulatene håndterer søknader om pass og andre konsulare saker.

Postadresse

PB 116, FI-00151 Helsingfors

Besøksadresse

Kanselliet: Hornsvägen 1
Residens: Rehbindervägen 17
00150 Helsingfors

Kontaktinformasjon

Tel: +358 (0) 9 686 0180
E-mail: emb.helsinki@mfa.no

Åpningstid

Uten avtale mellom kl. 10:00-12:00

Helligdager