Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn

Om ambassaden

Norges ambassade i Helsingfors er Norges offisielle kontaktpunkt mellom norske og finske myndigheter. Ambassaden ligger i bydelen Eira i Helsingfors og har 16 ansatte.

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Finland, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Vigsler

Ambassaden i Helsingfors har ikke vigselsrett.

Helligdager

I 2020 vil ambassaden være stengt de følgende dagene:

Nye retningslinjer ifm. ikraftsettelse av endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Den 1. april 2019 ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.

Norsk personnummer

Ved utstedelse av norsk pass brukes informasjonen som er registrert i Folkeregisteret. Den enkelte har selv ansvar for at endringer i f.eks. navn, sivil status, barn og foreldre blir registrert i Folkeregisteret.

Navneendring

Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven (§ 13 Notarialforretning) kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Sjømannssaker

Sjøfolk - arbeidstakere på norske skip.

Pass

Honorære konsulater

Det er 11 norske konsulater i Finland.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Nødpass

Nødpass utstedes bare i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og behovet kan dokumenteres.

Koronavirus - Reiseinformasjon

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.