Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Sikkerhetsinformasjon

De fleste reiser til Spania er problemfrie. Reisende bør likevel vise aktsomhet og oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera, mobiltelefon o.l. på forsvarlig vis. Norsk pass må medbringes som legitimasjon ved reiser til og i Spania