Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Tap eller bibehold av norsk statsborgerskap

Dersom du er født i utlandet kan du risikere å tape ditt norske statsborgerskap ved fylte 22 år. Det er derfor viktig å søke om bibehold før den tid.

Tap av norsk statsborgerskap

Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke et annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn til å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Du må melde ifra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk statsborger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på Utlendingsdirektoratets hjemmeside.

 

Bibehold av norsk statsborgerskap

Selv om du fikk automatisk dobbelt statsborgerskap ved fødselen, kan du tape ditt norske statsborgerskap hvis du ikke leverer inn søknad om bibehold før du fyller 22 år. Søknaden må leveres personlig til ambassaden i Madrid. 

For å søke om bibehold av norsk statsborgerskap må søknaden legges inn via Utlendingsdirektoratets (UDI) søknadsportal.

Se sjekkliste på UDIs hjemmeside.

 

Du må vise frem originaldokumentene

Det er viktig at du tar med de originale dokumentene når du møter opp hos ambassaden.

Du må ta med egne kopier av originaldokumentene med oversettelse

Du må selv ta med kopier av alle originale dokumenter du skal levere med søknaden. Ambassaden beholder kopien, og du kan ta med det originale dokumentet hjem.

Dokumenter som er på et annet språk enn norsk eller engelsk, må være oversatt til norsk eller engelsk.

Oversettelsen må være bekreftet av en autorisert translatør eller offentlig tolketjeneste. Du må få dokumentet oversatt før du leverer søknaden. Det er ditt ansvar å sørge for oversettelse og betale for dette.