Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

17. mai, Oslo - Foto:Foto: Peter Foss
Foto: Peter Foss

Statsborgerskap, personnummer og pass til barn

For å søke om norsk pass til barn født i Spania må barnet ha norsk statsborgerskap og være tildelt personnummer. Her kan du finne retningslinjene for hvordan du går fram.

 

1. Søke om norsk statsborgerskap for barn født i Spania, hvor en eller begge foreldrene er norske

Dersom en av foreldrene står registrert i Det Sentrale Folkeregisteret (DSF) som bosatt i Norge er saksbehandler pliktig til å legge til grunn det som er registrert i DSF (både når det gjelder bosetting og vigsel). 

Det er ulike regler for barns statsborgerskap avhengig av hvilket år barnet ble født:

Barn født etter 31. august 2006 er født etter dagens lov, som trådte i kraft 1. september 2006. Er de født med norsk mor eller norsk far blir de automatisk norsk statsborger. Dette gjelder uansett om barnet blir født i Norge eller utlandet, og uansett om foreldrene er gift eller ikke.

Barn født før 1. september 2006 ble norsk ved fødsel dersom:

  • Mor var norsk
  • Far var norsk og foreldrene var gift
  • Far var død, men var norsk statsborger og gift med barnets mor da han døde

For barn født før 1. september 2006 som ikke ble automatisk norsk ved fødsel, må skjemaet Melding om norsk statsborgerskap for adoptivbarn og barn med norsk far leveres til ambassaden.

2. Søke om personnummer

Formålet med å søke om personnummer må være at en ønsker å søke om norsk pass til barnet. 

Det må bestilles time for oppmøte som gjøres via ambassadens timebestillingssystem.

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte (barnet må være med) ved ambassaden: 

  • Internasjonal fødselsattest 
  • Begge foreldrenes pass
  • Annen dokumentasjon avhenger av foreldrenes sivilstand og bosted. Vennligst kontakt ambassaden eller nærmeste konsulat for informasjon. 

3. Søke om pass til barn

Frem til 1.mai 2021 er det mulig å levere inn søknad om pass og personnummer samtidig for barn under 10 år, se pass for barn.