Generelt om statsborgerskap

Personer som fikk norsk statsborgerskap ved fødsel taper sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år, med mindre de har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen syv år. Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap.

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. 

Ny statsborgerlov 

Informasjon om dobbelt statsborgerskap som trer i kraft fra januar 2020 finnes på Utlendingsdirektoratets hjemmeside 

Nyttig, relevant informasjon kan leses her 

Selv om Norge tillater dobbelt statsborgerskap kan reglene i andre land gjøre at man likevel mister annet statsborgerskap når man blir norsk. Den enkelte er ansvarlig for å innhente informasjon om det landet man ønsker å bli statsborger av godkjenner dobbelt statsborgerskap.

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak (her)

Fra tirsdag 24.august åpnes det opp for å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved ambassaden i Madrid. Time for oppmøte bestilles gjennom UDIs søknadsportal på nett (UDIs søknadsportal på nett).