Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ekteskap

Ekteskap inngått i Norge

Ekteskapet er gyldig inngått hvis dere har giftet dere hos en godkjent vigselsmyndighet, for eksempel

  • Den norske kirke

  • Human-Etisk Forbund

  • Tingretten/byfogden

Ekteskap inngått i utlandet

  • Hvis dere giftet dere før noen av dere kom til Norge må ekteskapet være gyldig inngått etter lovene i det landet dere giftet dere i.   
  • Hvis en av dere er norsk eller bodde i Norge da dere giftet dere, må ekteskapet være gyldig inngått etter lovene i det landet dere giftet dere i. I tillegg må dere begge ha vært over 18 år, vært til stede under vielsen og kan ikke ha vært gift med noen andre samtidig.
  • Hvis dere giftet dere på en norsk ambassade er ekteskapet gyldig inngått. 

Du finner mer informasjon på regjeringen.no.

Den norske ambassaden i Bogotá foretar desverre ikke vigsler.