Konsulær bistand til norske borgere

Dette kan utenrikstjenesten hjelpe deg med!

Tjenestene utenriksstasjonene kan tilby norske borgere i utlandet kalles konsulær bistand.

Utenriksstasjonene gir norske borgere råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der utenriksstasjonene ikke har myndighet eller mulighet til å hjelpe. Les mer på regjeringen.no.

Søknadsprosess og informasjon om ulike tjenester som Ambassaden i Hanoi og våre konsulater tilbyr norske borgere: