For nordmenn

Informasjon til nordmenn i Vietnam og Laos om hvilke tjenester ambassaden kan tilby.