Travelinformation icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Reiseregistrering via app eller nettside

Ambassaden oppfordrer norske borgere som oppholder seg i Vietnam eller Laos for en kortere eller lengre periode om å registrere seg via «Reiseklar» eller reiseregistrering.no.

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst.

Reiseklar

Reiseklar er Utenriksdepartementets egen app med reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering.

Appen gir norske borgere på reise enkel tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Hensikten med Reiseklar er at nyttig og etterspurt informasjon skal bli enda lettere tilgjengelig for de som planlegger eller er på reise i utlandet. 

 

Reiseklar kan lastes ned fra App Store eller Google Play

Cell phones

Reiseregistrering.no

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende som ikke har eller ønsker å benytte mobilen for å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet.